Fysioterapi

Hvad er fysioterapi?

Fysioterapiens vigtigste formål er at få kroppen til at fungere optimalt og herigennem skabe øget livskvalitet. Vores bevægelsesevne er nemlig afgørende for, at vi kan fungere i hverdagen og opretholde en sund livsstil.

Fysioterapi anvendes, når vi har været udsat for omstændigheder, der påvirker vores krop og vores funktionsevne. Det kan være i forbindelse med, at vi er kommet til skade, har smerter, er blevet opereret eller har fået en sygdom, der nedsætter kroppens funktionsevne.

Hos FysioDanmark har vi en aktiv tilgang til fysioterapien. En sund og stærk krop er en forudsætning for bedring og for at mindske risikoen for tilbagefald og nye skader. Derfor integrerer vi den nyeste viden inden for fysisk træning og sundhedsfremme med kvalitetssikret fysioterapi. Vi tager udgangspunkt i dig, og skræddersyer et personligt behandlingsforløb, der imødekommer dine udfordringer.