Vilkår for anvendelse

AFTALE MELLEM BRUGER OG FYSIODANMARK AABENRAA OG RØDEKRO

FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet består af diverse websider der opretholdes af FysioDanmark Aabenraa & Rødekro

FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet bliver tilbudt til Dem under forudsætning af, De accepterer vores betingelser uden forbehold i henhold til nedenstående vilkår og betingelser. Dette gælder også betingelser der fremgår på andre sider af dette web-sted. Deres videre brug af FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet bekræfter derfor Deres accept på alle disse vilkår og betingelser.

ÆNDRINGER TIL VILKÅR FOR ANVENDELSE

FysioDanmark Aabenraa & Rødekro forbeholder sig ret til at ændre vilkårene og betingelserne for hvordan FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet tilbydes, inkluderet men ikke begrænset til de afgifter/priser der måtte være forbundet ved brug af FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet.

GENVEJE TIL EKSTERNE WEB-STEDER

FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet kan indeholde genveje til andre web-steder ("Links"). Disse web-steder er ikke kontrolleret af FysioDanmark Aabenraa & Rødekro og FysioDanmark Aabenraa & Rødekro er af denne grund ikke ansvarlig for indholdet på disse web-steder, dette inkluderer uden undtagelse alle genveje til eksterne web-steder. FysioDanmark Aabenraa & Rødekro er heller ikke ansvarlig for transmission af data fra de eksterne kilder/web-steder der refereres til fra dette web-sted. Dette gælder uden undtagelse alle former for datatransmission samt skadelig kode i form af vira med mere. FysioDanmark Aabenraa & Rødekro tilbyder kun disse genveje til Dem som en bekvemmelighed. Inkluderingen af disse genveje antyder IKKE, at FysioDanmark Aabenraa & Rødekro anerkender holdninger som disse web-steder eller dets operatører måtte fremstille.

MISBRUG OG ULOVLIG ANVENDELSE

Som betingelse af Deres brug af FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet, garanterer De FysioDanmark Aabenraa & Rødekro at de ikke vil anvende FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet til formål der på nogen måde er ulovlige jf.. Dansk Lovgivning eller formål der måtte krænke disse vilkår for anvendelses af dette web-sted. De må under INGEN omstændigheder anvende FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet på måder der måtte skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet eller forstyrre andre brugeres besøg/arbejde med FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet. De må ikke skaffe adgang eller forsøge på at skaffe adgang til materiale der ikke med vilje er gjort tilgængeligt eller forsynet igennem FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet.

BRUG AF KOMMUNIKATIONS TJENESTER

FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet kan indeholde opslagstavler, chat områder, nyhedsgrupper, forums, brugersamfund, personlige hjemmesider, kalendere og/eller andre besked eller kommunikationsfaciliteter. Disse faciliteter er gjort tilgængelige så at De kan kommunikere med den større offentlighed eller med en gruppe (kollektivt, "Kommunikationstjenester"), De accepterer derfor kun at anvende kommunikationstjenesterne til at postere, sende og modtage beskeder og materiale der er ordentlig og relateret til den pågældende kommunikationstjeneste. De accepterer derfor ikke at:

 • Bagvaske, udnytte, chikanere, spankulere true eller på anden måde krænke retssikkerheden (så som retten til offentlig mening og privatlivets fred) for andre.
 • Publicere, postere, indlæse, distribuere eller udbrede nogen form for upassende, bespottelig, ærekrænkende, uanstændig, usømmeligt ulovligt emne, navn, materiale eller information.
 • Indlæse filer der indeholder software eller andet materiale der er beskyttet af intellektuel ejendomsret (eller af private og offentlige rettigheder), undtaget hvis de selv ejer eller kontrollere rettighederne, eller har speciel tilladelse hertil.
 • Indlæse filer der indeholder skadelig vira, korrupte filer eller andet lignende software der kan skade andres computere.
 • Annoncere, reklamere eller på anden måde forsøge at sælge eller købe varer eller tjenester for nogen som helst form for forretningsmæssig årsag, undtaget hvis sådan en kommunikationstjeneste specifikt tillader sådanne beskeder/annoncering.
 • Lede eller fremføre undersøgelser, afstemninger, konkurrencer, pyramide systemer eller kæde-breve.
 • Hente (downloade) enhver fil der er posteret af anden bruger i en kommunikationstjeneste hvor De enten kender til eller burde kende til, at disse filer ikke kan distribueres af hensyn til lovmæssige årsager.
 • Forfalske eller slette enhver forfatters tillæg, i form af lovlige og ordentlige artikler, navnebeskyttede betegnelser, varemærker eller andet materiale af oprindelig kilde der måtte være indeholdt i en indlæst fil.
 • Begrænse eller forhindre andre besøgende på web-stedet i brug eller nydelse af kommunikationstjenesterne.
 • Overtræde enhver regel om opførsel og etik eller andre retningslinier der kan være påkrævet fra en vilkårlig kommunikationstjeneste.
 • Indsamle eller på andre måder gemme oplysninger om andre, inklusive e-mail adresser uden deres samtykke.
 • Overtræde enhver gyldig lovgivning eller regulativ.

FysioDanmark Aabenraa & Rødekro har ingen forpligtigelse til at overvåge kommunikationstjenesterne. Dog forbeholder FysioDanmark Aabenraa & Rødekro sig ret til at gennemse og evaluere ethvert materiale der er indlagt/posteret i en given kommunikationstjeneste samt i fortrolighed at slette og fjerne materiale. FysioDanmark Aabenraa & Rødekro forbeholder sig ret til at ekskludere eller forhindre Deres adgang til enhver eller alle kommunikationstjenester på ethvert tidspunkt, og uden besked herom samt uden oplysning om grundlaget for eksklusionen.

FysioDanmark Aabenraa & Rødekro forbeholder sig ret til altid at kunne offentliggøre eller udlevere enhver oplysning som nødvendigt, for at kunne opretholde gyldig lovgivning, regulativer, retslig proces, forespørgsel fra stat og myndigheder, eller redigere, afvise indlæg eller fjerne enhver oplysning eller materiale, delvist eller fuldt uden oplysning herom FysioDanmark Aabenraa & Rødekro

Udvis altid forsigtighed når De udleverer personlige oplysninger der kan identificere Dem selv eller Deres børn og familie i alle kommunikationstjenester på dette web-sted. FysioDanmark Aabenraa & Rødekro hverken godkender eller giver sit tilslutning til indhold, beskeder eller informationer der kan findes vores kommunikationstjenester. Af denne grund fralægger FysioDanmark Aabenraa & Rødekro sig ethvert ansvar i forbindelse med kommunikationstjenesterne og enhver handling det måtte direkte eller indirekte være resulteret som følge af Deres deltagelse i enhver kommunikationstjeneste. Administratorer og udbydere er ikke autoriseret til at tale eller oplyse på vegne af FysioDanmark Aabenraa & Rødekro, og deres synspunkter og holdninger reflekterer ikke nødvendigvist synspunkter og holdninger opretholdt af FysioDanmark Aabenraa & Rødekro.

Materialer indlæst/posteret på en kommunikationstjeneste kan være omfattet af forbrugsbegrænsninger, reproduktion og/eller udbredelse. De er ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger hvis De henter materiale fra vores web-sted.

MATERIALE LEVERET TIL FysioDanmark Aabenraa & Rødekro ELLER POSTERET VED ET AF FysioDanmark Aabenraa & Rødekro WEB- STEDER

FysioDanmark Aabenraa & Rødekro gør ikke krav på ejerskab af de materialer (inklusive tilbagemeldinger og forslag) De leverer, posterer, indrykker, indlæser eller sender til FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet eller en af vores associerede tjenester eller partnere. Hvis De leverer, posterer, indrykker, indlæser eller sender materiale til FysioDanmark Aabenraa & Rødekro giver De øjeblikkeligt tilladelse til at, FysioDanmark Aabenraa & Rødekro og dets associerede partnere samt underentreprenører kan anvende materialet i forbindelse med driften af deres Internet forretning inklusive, og uden begrænsning, rettighederne til at: kopiere, distribuere, opkræve afgift, sende og transmittere, fremvise i offentlighed, reproducere, redigere, oversætte, omformatere Deres materiale; og at kunne publicere Deres navn i forbindelse med materialet.

Ingen kompensation vil blive udbetalt i forbindelse med brugen af Deres materiale. FysioDanmark Aabenraa & Rødekro forpligtiger sig IKKE til at postere eller anvende det materiale De har indsendt. Endvidere forbeholder FysioDanmark Aabenraa & Rødekro sig ret til at fjerne ethvert materiale De har posteret til enhver tid og uden at informere Dem herom.

Ved at levere, postere, indrykke, indlæse eller sende materiale til FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet eller en af vores associerede tjenester eller partnere, garanterer De hermed at De ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til materialet som beskrevet i denne sektion inklusive, og uden begrænsninger, alle nødvendige rettigheder til at kunne levere, postere, indrykke, indlæse og sende materialet.

FORBEHOLD OG ANSVARSFRALÆGGELSE

INFORMATIONERNE, SOFTWARE, PRODUKTER, OG TJENESTER INKLUDERET ELLER TILGÆNGELIGE IGENNEM FysioDanmark Aabenraa & Rødekro WEB-STED KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. ÆNDRINGER BLIVER PERIODISK TILFØJET TIL INFORMATIONERNE HERI. FysioDanmark Aabenraa & Rødekro OG/ELLER DETS LEVERANDØRER KAN FORETAGE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER I FysioDanmark Aabenraa & Rødekro WEB-STEDET PÅ ETHVERT TIDSPUNKT. RÅD OG VEJLEDNINGER SOM DE MÅTTE MODTAGE ELLER FÅ VIA FysioDanmark Aabenraa & Rødekro WEB-STEDET BØR IKKE FØLGES ELLER TAGES ALVORLIGT NÅR DET DREJER SIG OM PERSONLIGE, MEDICINSKE, RETSLIGE ELLER ØKONOMISKE BESLUTNINGER, OG DE BØR RÅDFØRE DEM MED EN PASSENDE EKSPERT FOR SÆRLIG RÅDGIVNING TIL DERES SPECIFIKKE SITUATION.

FysioDanmark Aabenraa & Rødekro OG/ELLER DETS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI I FORBINDELSE MED TROVÆRDIGHED, NØJAGTIGHED, TILGÆNGELIGHED OG PUNKTLIGHED FOR DE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT PÅ FysioDanmark Aabenraa & Rødekro WEB-STEDET. LIGELEDES FRALÆGGER FysioDanmark Aabenraa & Rødekro ALT ANSVAR OG UDEN BEGRÆNSNING, I FORBINDELSE MED DE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT PÅ FysioDanmark Aabenraa & Rødekro WEB-STEDET.

I DEN MAKSIMALE UDSTRÆKNING TILLADT AF GYLDIG DANSK LOVGIVNING, KAN FysioDanmark Aabenraa & Rødekro OG/ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER STILLES TIL ANSVAR ELLER GØRES ERSTATNINGSPLIGTIG FOR SKADER DER MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET ELLER FORBUNDET DIREKTE ELLER INDIREKTE MED BRUG ELLER ASSOCIATION TIL DETTE WEB-STED.
HVIS DE UNDER NOGET OMSTÆNDIGHEDER DIREKTE ELLER INDIREKTE FINDER INDHOLDET AF DETTE WEB-STED UTILFREDSSTILLENDE ELLER MANGELFULDT BØR DE ØJEBLIKKELIGT OPHØRE MED AT ANVENDE OG BESØGE FysioDanmark Aabenraa & Rødekro WEB-STEDET.
SERVICEKONTAKT: tommy.hansen@fysiodanmark.dk

OPSIGELSE/ADGANGSBEGRÆNSNING

FysioDanmark Aabenraa & Rødekro forbeholder sig ret til uden varsel at, opsige Deres adgang til FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet og de relaterede tjenester eller dele heraf. De som besøgende, bruger eller medlem af dette web-sted accepterer hermed at, nærværende aftale er beskyttet af Danske og Internationale Lovgivninger, dette inkluderer også regulativer og lovgivning inden for den Europæiske Union (EU). De som besøgende, bruger eller medlem af FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet er forpligtiget til at, opretholde ovenstående og gældende lovgivning. Overtrædelse af disse vil medføre eksklusion fra web-stedet og i værste fald retsforfølgelse.

OPHAVSRET OG INFORMATION OM VAREMÆRKER:

Alt indhold på FysioDanmark Aabenraa & Rødekro web-stedet er: Copyright 2012 by FysioDanmark Aabenraa & Rødekro og/eller dets leverandører. Alle rettigheder forbeholdes.

VAREMÆRKER

Navne og produkter nævnt heri kan være registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Alle rettigheder der ikke specifikt er tildelt er forbeholdt.

Alle rettigheder forbeholdes FysioDanmark Aabenraa & Rødekro Copyright 2012 by FysioDanmark Aabenraa & Rødekro